Handwriting skills in primary school students
(cito_ppon_balans_22. Hoofdstuk 2 Nederlandse taal)

Frank van der Schoot, Timo Bechger (2003). Balans van handschriftkwaliteit in het primair onderwijs: Uitkomsten van de peilingen in 1999
FULL TEXT [Dutch]: http://www.google.com/url?q=http://w...iVyykrIPIfJukw (0.8MB)

Details: See next postings.

Name:  Jaargroep5selectie4c.png
Views: 3848
Size:  121.9 KB
Handwriting example of the top 10% scoring for ages 8-9.

Name:  Jaargroep5selectie1a.png
Views: 3834
Size:  181.0 KB
Handwriting example of the bottom 10% scoring for ages 8-9.
See all 3 examples of the top 10% and of the bottom 10% scoring handwriting samples for ages 8-9 and 11-12 from normal schools and ages 12-13 from special schools: SamplesVanDerSchootBechger2003.pdfName:  6BasicFeatures.png
Views: 3703
Size:  435.5 KB
The 6 basic handwriting features, respectively:
1. Letter Height per Letter
2. Letter Distance above the Rule Line
3. Width between Letters
4. Width between Words
5. Connection between Letters
6. Slant per letter
See more details on the letters used to establish each of these features: FeaturesVanDerSchootBechger2003.pdfFORTHCOMING:
Handwriting skills in primary school students
cito_ppon_balans

Handwriting in schools in The Netherlands in 2009/2010, and in comparison to the same tests in 1999.


Writing skills in primary school students with few handwriting samples
(cito_ppon_balans_28. Hoofdstuk 2 Nederlandse taal)

Full Report [Dutch]: http://www.google.com/url?q=http://w...vjEfaSfJS_kkVg (1.7MB)
Reference: Ronald Krom, Jannemieke van de Gein, José van der Hoeven, Frank van der Schoot, Norman Verhelst, Niels Veldhuijzen, Bas Hemker (2004). Balans van het schrijfonderwijs op de basisschool: Uitkomsten van de peilingen in 1999: halverwege en einde basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.
SUMMARY. In het voor- en najaar van 1999 is een drietal schrijfvaardigheidspeilingen uitgevoerd: een peiling halverwege het basisonderwijs, aan het einde van het basisonderwijs en in het speciaal basisonderwijs. Elk van deze peilingen omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod voor schrijven en een gedetailleerd onderzoek naar de vaardigheid in het schrijven van teksten. De inventarisatie van het aanbod in het basisonderwijs vond plaats in de jaargroepen 4 tot en met 8. De aanbodinventarisatie in het speciaal basisonderwijs betrof aspecten van het schrijfonderwijs aan twaalf- en dertienjarige leerlingen. Het onderzoek naar de vaardigheid in het schrijven van teksten is in het basisonderwijs uitgevoerd in de jaargroepen 5 en 8. In het speciaal basisonderwijs is de schrijfvaardigheid van twaalf- en dertienjarigen onderzocht. De belangrijkste conclusies van deze peilingen staan hieronder.


Grammar, spelling, interpunction errors in handwriting
(cito_ppon_balans_29. Nederlandse taal)

Full Report [Dutch]: http://www.google.com/url?q=http://w...0n2N_rdX-6sn2g (0.6MB)
SUMMARY. In deze balans is te lezen hoe scholieren in Nederland zich in 1999 na acht jaar basisonderwijs schriftelijk uitdrukten. Niet best. Werk zonder grammaticafouten, zonder spelfouten en zonder interpunctiefouten is een zeldzaamheid.


Reading skills in public primary school students
(cito_ppon_balans_19. Hoofdstuk 2 Nederlandse taal)

Full Report [Dutch]: http://www.google.com/url?q=http://w...Makt9bRfcwK6Dg (2.8MB)
Reference: Josje Sijtstra, Frank van der Schoot, Bas Hemker (2002). Balans van het taalonderwijs aan het einde van de basisschool 3: Uitkomsten van de derde peiling in 1998
SUMMARY. In het voorjaar van 1998 is de derde peiling Nederlandse taal einde basisonderwijs uitgevoerd. De peiling omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod in de jaargroepen 6, 7 en 8 en een gedetailleerd onderzoek naar de taal- en leesvaardigheid van de leerlingen in jaargroep 8. Specifiek is hun lees- en luistervaardigheid onderzocht en hun kennis en vaardigheid met betrekking tot een aantal ondersteunende activiteiten. Standaarden bieden een referentiekader om de prestaties van de leerlingen te interpreteren in het licht van de kerndoelen basisonderwijs. De belangrijkste conclusies van deze peiling zijn hier bij elkaar gezet.


Reading skills in special education Dutch primary school studentsin 1999
(cito_ppon_balans_21. Hoofdstuk 2 Nederlandse taal)

Full Report [Dutch]: http://www.google.com/url?q=http://w...mzY_1ZCnhM_SJw (1.6MB)
Reference: Jan van Weerden, Timo Bechger, Bas Hemker (2002). Balans van het taalonderwijs in het speciaal basisonderwijs 2. Uitkomsten van de tweede peiling in 1999
SUMMARY. In de maanden mei en juni van 1999 is een peiling voor taal en lezen in het speciale basisonderwijs (SBO) uitgevoerd. Het peilingsonderzoek omvatte een inventarisatie bij leraren van enkele aspecten van het onderwijsaanbod, een inventarisatie bij 12- en 13-jarige leerlingen van hun activiteiten en attituden op het terrein van lezen en taal en een onderzoek naar de vaardigheid in lezen, luisteren en enkele ondersteunende activiteiten. Dezelfde toetsen zijn voorgelegd aan leerlingen in het basisonderwijs in de groepen vier tot en met acht, zodat het niveau van de 12- en 13-jarige leerlingen in het speciale basisonderwijs kan worden vergeleken met dat van de genoemde jaargroepen in het basisonderwijs. Het onderzoek is voor een belangrijk deel een herhaling van een eerste onderzoek bij deze groep leerlingen in 1993.


About CITO

The Central Institute for Test Development in The Netherlands ("Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling", CITO, www.cito.com), is one of the world's leading testing and assessment companies. One devision is dedicated to measuring primary school achievements. In 1986 the Dutch Minister for Education, Culture, and Science asked CITO to conduct Periodic Surveys of the Education Level at primary schools ("Periodieke Peilingen van het Onderwijsniveau", PPON).

The English version of www.CITO.nl is available by clicking International/English. Only the Dutch version has reports (in Dutch language) on handwriting and other school topics at public, primary schools and special education schools in The Netherlands.